Contact us now: Phone: +3556969696

ריבית הקרדיט שגובות חברות האשראי השונות בעבור השירותים שהן מעניקות אינה אחידה, אך עבור צרכנים פרטיים מדובר בדרך כלל בריבית גבוהה במיוחד. לעומתן, Silver Way מציעה ריבית קבועה ואחידה, הנמוכה משמעותית מריבית הקרדיט שגובות חברות האשראי.

מבחינת הלקוחות והצרכנים, תהליך התשלום בSilver Way זהה לתשלום בכרטיסי האשראי, ובשני המקרים תופיע העסקה בפירוט כרטיס האשראי. עם זאת, לעומת תשלום בכרטיס אשראי, התשלום בSilver Way אינו פוגע במסגרת האשראי שמעמידה מנפיקת כרטיס האשראי ללקוח. כמו כן, בעת הפריסה לתשלומים, הריבית הנגבית בSilver Way נמוכה מריבית הקרדיט שמציעות חברות כרטיסי האשראי.

סילבר מספקת שירותי מימון וניהול לתיק שוברי האשראי, ומבצעת ניכיון כרטיסי אשראי לכל כרטיסי האשראי המונפקים בארץ. סילבר עובדת מול שלוש חברות האשראי כ.א.ל, לאומיקארד וישראכרט, המנפיקות את המותגים ויזה, דיינרס, מסטרכארד, אמריקן אקספרס וישראכרט.

מבחינת לקוחות העסק והצרכנים, תהליך התשלום בSilver Way זהה לתשלום בכרטיסי האשראי. עם זאת, Silver Way מציעה אלטרנטיבה לתכניות הקרדיט של חברות כרטיסי האשראי, ומעניקה אפשרות לתשלומים שווים בתוספת ריבית קבועה הנמוכה משמעותית מריבית הקרדיט.

חברת סילבר מנוהלת ומתופעלת על ידי צוות מקצועי, מנוסה ומיומן, בעל ותק רב-שנים בתחום המימון והאשראי החוץ-בנקאי.