Contact us now: Phone: +3556969696

סילבר לעסקים

בישראל פעילים היום כחצי מיליון עסקים, חלקם B2B וחלקם B2C. העסק שלך הוא אחד מהם.

בשוק קיים היצע רחב ומגוון של שיטות להעברת תשלומים, וכל עסק בוחר באלו שנוחות ומשתלמות עבורו ביותר. Silver Way מאפשרת לעסק שלך להציע ללקוחות אפשרות נוספת, קלה וזולה לתשלום חשבונותיהם, תוך פריסה משופרת לתשלומים חודשיים.

באמצעות Silver Way יכולים גם בתי עסק המאפשרים ללקוחותיהם פריסה לתשלומים בקרדיט מטעם חברות כרטיסי האשראי, להציע אלטרנטיבה מימונית בריבית אטרקטיבית, הנמוכה מריבית הקרדיט שגובות חברות כרטיסי האשראי.

לעסקים שלא מקבלים תשלום באשראי מציעה Silver Way מנגנון לסליקת כרטיסי אשראי, שירות המהווה קפיצת מדרגה בניהול מערכי הגבייה, כמו גם שיפור משמעותי בשביעות הרצון הנתפסת של הלקוחות.