top of page

סילבר למוסדות המדינה

image.png

בישראל של תחילת שנת 2015, עדיין קיימים מוסדות ומלכ"רים שאינם ערוכים לקבלת תשלומים בכרטיסי אשראי, או שאינם מאפשרים פריסת תשלומים.רשויות מקומיות,משרדי ממשלה, מוסדות אקדמאים ומלכ"רים שונים נמנעים מקבלת אשראי, על פי רוב, משיקולי עלות-תועלת או משיקולים תפעוליים.

יתרה מזאת, מרבית המוסדות והמלכ"רים שכן מאפשרים תשלום בכרטיסי אשראי, מציעים ללקוחותיהם לשלם עבור מוצרים ושירותים באחת משתי דרכים: בתשלום אחד או בקרדיט שמעניקות חברות כרטיסי האשראי.

Silver Way מציעה למוסדות ולמלכ"רים שירות המאפשר להתגבר על מכשולים מבניים, עיכובים בירוקרטים וקשיים תפעוליים ולהציע ללקוחות הקצה פריסה של 3 עד 36 תשלומים בריבית אטרקטיבית ותחרותית.

מוסדות ומלכ"רים הנעזרים בתוכניות המימון של Silver Way נהנים מהאפשרות לשפר את השירות לצרכן, להפחית את רמת הסיכון מחשיפה לתיק האשראי ובנוסף, לשפר את אחוזי הגבייה בשל הרחבת סל אפשרויות התשלום שביכולתם להציע ללקוחותיהם.

חברת סילבר עובדת בשיתוף פעולה עם חברות האשראי ישראכרט כאל ומקס וסולקת את כל המותגים ויזה, מסטרקארד, ישראכרט, אמריקאן אקספרס ודיינרס ‎

image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
bottom of page